درباره نشریه

نشریه علمی توانمندسازی و محرومیت‌زدایی کمیته امداد امام خمینی‌(ره) یافته‌های پژوهش‌های روز در زمینه توانمندسازی مددجویان و محرومیت‌زدایی را به شکل مقاله‌‌های پژوهشی به زبان فارسی منتشر می‌کند. این نشریه از سوی دفتر مطالعات و پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره) به صورت برخط (آنلاین) منتشر می‌شود. هر گونه مقالة بر آمده از پژوهش برای انتشار مورد بررسی قرار می‌گیرد.