پرسش‌های متداول

نحوه پیگیری مقالاله‌های ارسالی چگونه است؟

کاربران می‌توانند با مراجعه به سامانه نشریه در حساب کاربری نویسنده مسئول وضعیت مقاله را بررسی یا به نشانی نشریه ایمیل ارسال نمایند.
 

در زمان بارگذاری مقاله در مرحله نخست، چه فایل‌هایی باید بارگذاری شوند تا مقاله مورد ارزیابی قرار گیرد؟

فایل اصل مقاله، مشخصات نویسندگان، فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع
 

مقدار زمان مورد نیاز برای بررسی مقاله چقدر است؟

از هنگام ارسال از سوی نویسنده تا اعلام نتیجه نهایی (در صورت پذیرش)، حدود چهار تا هشت ماه زمان لازم است تا نامه پذیرش برای نویسنده/نویسندگان ارسال شود.
 

چه زمانی نامه پذیرش مقاله دریافت می‌شود؟

هرگاه همه ویرایش‌های لازم بر روی متن انجام و داوران و سردبیر نوشته را تایید کرده و فایل زودآیند ارسال شود، نامه پذیرش داده خواهد شد.
 

آیا امکان افزودن یا حذف کردن نویسنده/نویسندگان وجود دارد؟

تعداد و ترتیب نویسندگان مقاله به همان شکلی که در تعهدنامه مشخص شده مورد قبول است و تقاضای حذف یا افزودن اسامی نویسندگان، تنها پیش از فرایند داوری و با درخواست کتبی همه نویسندگان و اعلام دلایل آن، قابل بررسی است.