اهداف و چشم انداز

هدف اصلی نشریه علمی توانمندسازی و محرومیت‌زدایی کمیته امداد امام خمینی‌(ره)، تبیین و گسترش علوم مدیریت فقر در کشور، منطقه و جهان، حمایت علمی از خلاقیت، ایده‌پردازی و نوآوری در زمینه توانمندسازی و فقرزدایی، ایجاد بنیان‌های علمی برای توسعه علمی و برنامه‌ریزی مبتنی بر دانش بومی، گسترش ظرفیت‌های کسب، ایجاد، تولید و خلق، تسهیم و بهره‌گیری از ایده‌ها، نظریه‌ها، الگوها، مدل‌ها، ساختارها، فرایندها، سازوکارها، رفتارها و عملکردهای نوین در حوزه فقر زدایی و توانمندسازی، ترغیب و تشویق مدیران و کارکنان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه فقر برای نشر دستاوردهای علمی و پژوهشی است. مخاطبان اصلی این نشریه علمی را استادان و دانشجویان رشته‌‌های مرتبط،‌ و پژوهشگران و کارگزاران حوزه‌‌های مرتبط تشکیل می‌دهند.